Typ silničního vozidla Doba od první registrace Doba periodických prohlídek
Vozidla autoškoly a autopůjčovny, mimo přívěs do 750 kg celkové hmotnosti    bez nájezdové brzdy 

Vozidla s modrým majákem

1 rok 1 rok
Osobní vozidla s max. 9 míst 

Užitková vozidla do 3,5 t celkové hmotnosti

Přívěs nad 750 kg celkové hmotnosti nebo s nájezdovou    brzdou

Motocykl o obsahu motoru nad 50 ccm nebo konstr. Rychlostí nad 50 km/hod

4 roky 2 roky
Přívěs do 750 kg celkové hmotnosti bez nájezdové brzdy 

Motocykl o obsahu motoru do 50 ccm nebo konstr. rychlostí do 50 km/hod

6 let 4 roky
Opakovaná technická prohlídka – všechna vozidla do 30 – ti dnů od minulé pravidelné prohlídky 

(po 30 dnech nová pravidelná prohlídka v plném rozsahu)